Ta strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie (Polityka prywatności). zamknij

I. Informacje o firmie

Właścicielem strony internetowej www.pesmenpol.pl jest PESMENPOL sp. z o.o., prowadząca działalność w zakresie produkcji oraz montażu profesjonalnego sprzętu do gier zespołowych, wyposażenia stałego i ruchomego hal sportowych, sal gimnastycznych, zewnętrznych boisk i stadionów sportowych oraz produkcję trybun. Siedziba Spółki mieści się w Myślenicach przy ulicy Drogowców 12.

Dane identyfikacyjne:

Spółka PESMENPOL zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438686.

NIP PL 681-205-48-22

REGON 122700668

 

Adres korespondencyjny:

PESMENPOL Spółka z o. o.

ul. Drogowców 12, 32-400 Myślenice

 

Pozostałe dane kontaktowe:

infolinia: +48 12 272 00 00

tel.: +48 12 273 06 40

faks: +48 12 273 06 42

e-mail: info@pesmenpol.pl

II. Ceny

Ceny produktów zawarte w umieszczonym na stronie internetowej cenniku nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie ofertą wstępną. W każdym przypadku ceny są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta.

III. Składanie zapytań ofertowych

1. Spółka PESMENPOL umożliwia składanie zapytań ofertowych na jeden z następujących sposobów:
- poprzez stronę internetową www.pesmenpol.pl

- za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres zapytania@pesmenpol.pl lub info@pesmenpol.pl

- faksem - numer: 12 273 06 42

2. Wszelkie informacje dotyczące towarów kierowane przez firmę PESMENPOL do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3. Korzystanie ze strony internetowej www.pesmenpol.pl i składanie za jej pośrednictwem zapytań ofertowych jest możliwe dla użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:

- komputer klasy PC, lub urządzenie przenośne wyposażone w system operacyjny i umożliwiające połączenie z Internetem;

- szerokopasmowe łącze internetowe; 

- przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, JavaScript oraz CSS;

- uruchomiona obsługa plików Cookies;

- aktywne konto poczty elektronicznej.

IV. Realizacja zamówień

1. Warunkiem otrzymania wiążącej oferty cenowej jest przesłanie zapytania ofertowego z określeniem wielkości i parametrów obiektu sportowego.

2. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest pisemna akceptacja oferty przez Klienta.

3. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników (kurier, transport firmowy) wybranych w procesie składania zapytania ofertowego.

4. Na czas otrzymania zamówienia przez Klienta składa się: czas realizacji zamówienia (produkcja, kompletowanie i przygotowanie do wysyłki) oraz czas dostawy i ewentualnego montażu, w zależności od opcji wybranej w procesie składania zapytania ofertowego.

5. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT albo paragon fiskalny (według życzenia Klienta) z warunkami udzielonej gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków, kontaktując się z personelem firmy PESMENPOL.

6. Klient ma możliwość w obecności spedytora (dostarczyciela), sprawdzić zawartość przesyłki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli Klient stwierdzi takie uszkodzenie, należy w obecności spedytora sporządzić protokół niezbędny do uznania reklamacji.

V. Sposoby płatności

1. Firma PESMENPOL udostępnia następujące sposoby płatności:

- płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

- płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy firmy.

2. Konta bankowe firmy PESMENPOL:

Konto bankowe PLN: Bank PEKAO SA nr 87 1240 5051 1111 0010 4847 5546

Konto bankowe EUR: Bank PEKAO SA nr PL 03 1240 5051 1978 0010 5127 0473 SWIFT: PKOPPLPW

VI. Gwarancja jakości

1. Wszystkie produkty są objęte gwarancją. Zwyczajowo okres gwarancji wynosi 24 miesiące (lub gwarancja producenta), a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenie okresu gwarancyjnego) od tej reguły są zaznaczone w zawieranych Umowach.

2. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu produktu (paragon, fakturę VAT) wydany przez PESMENPOL oraz załączyć ten dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez PESMENPOL.

3. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie:

- po upływie okresu gwarancji;

- w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian bądź modyfikacji przez Klienta;

- w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

4. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez PESMENPOL zgłoszenia reklamacyjnego (w formie pisemnej lub w postaci wypełnionego druku Zamówienia Usług Serwisowych). PESMENPOL rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania ekipy serwisowej w miejsce montażu urządzenia termin rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

5. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części PESMENPOL stwierdzi naruszenie warunków udzielonej gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych, PESMENPOL poinformuje o tym Klienta, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez PESMENPOL kosztów.

6. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Procedura reklamacji

- Zgłoszenie reklamacji wymaga formy pisemnej – gotowy druk Zamówienia Usług Serwisowych jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.pesmenpol.pl

- Wypełnione zgłoszenie reklamacyjne można przesłać:

pocztą elektroniczną na adres: biuro@pesmenpol.pl lub

faksem: 12 273 06 42

bądź pocztą tradycyjną na adres:

PESMENPOL Spółka z o. o.

ul. Drogowców 12, 32-400 Myślenice

- Przy zgłoszeniu reklamacyjnym należy przedstawić dowód zawarcia umowy (kopię dokumentu sprzedaży) i kartę gwarancyjną.

VII. Ochrona danych osobowych: polityka prywatności i polityka plików Cookies

1. Dokonując rejestracji na stronie PESMENPOL, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.

2. Firma PESMENPOL daje gwarancję przestrzegania zasad Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz gwarancję nieudostępniania ich innym osobom fizycznym i prawnym. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania oferty oraz realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Wspomniane dane są poufne.

3. W czasie wizyty na stronie internetowej PESMENPOL, w sposób automatyczny gromadzone są pliki Cookies (pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika). Ich rolą jest gromadzenie informacji związanych z korzystaniem z zawartości strony przez użytkownika. 

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć zapisane pliki Cookies, a także zablokować możliwość ich zapisywania, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony www.pesmenpol.pl

5. Strona korzysta również z Google Analytics - serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. Google Analytics gromadzi pliki Cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią. Gromadzone informacje używane są przez rzeczoną firmę do tworzenia raportów na temat ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Regulamin