Ta strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie (Polityka prywatności). zamknij

Mając pełną świadomość, iż zadowolenie Klienta jest podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania oraz dalszego rozwoju firmy na rynku, naszym nadrzędnym celem jest rozpoznawanie potrzeb klienta oraz realizacja usług o wysokiej jakości w uzgodnionym terminie, dążąc do pełnej satysfakcji naszych klientów.

Właściciel firmy stwarza każdemu pracownikowi warunki i klimat dla zrozumienia swoich zadań i odpowiedzialności za jakość wykonanej pracy i oferowanych usług.

Ustanowiona, akceptowana i zakomunikowana Polityka Jakości zobowiązuje wszystkich pracowników do świadomego realizowania założonych celów i zadań jakościowych, spełniania wymagań oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką firmy gwarantują osiągnięcie założonych celów.

Cele jakości wyznaczone w Polityce Jakości realizujemy poprzez:

  1. Zatrudnianie pracowników o niezbędnej wiedzy, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach praktycznych, dążących do ciągłego ich doskonalenia i rozwijania;
  2. Stosowanie nowoczesnych urządzeń i metod przy realizacji zadań;
  3. Korzystanie tylko ze sprawdzonych i rzetelnych dostawców towarów, materiałów i usług spełniających wysokie, zdefiniowane wymagania jakościowe;
  4. Terminową i rzetelną realizację zamówień i usług;
  5. Stosowanie nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem - w szczególności dotyczy to precyzyjnego określenia odpowiedzialności i uprawnień oraz stosowanie wspomagania informatycznego w procesach.

Dzięki wdrożeniu zintegrowanej polityki zarządzania jakością w 2018 r. firma PESMENPOL otrzymała Certyfikaty ISO 9001, 14001 oraz 45001 w zakresie projektowania, produkcji i montażu urządzeń sportowych.