Ta strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie (Polityka prywatności). zamknij

Jako firma społecznie odpowiedzialna, PESMENPOL dba o to, aby prowadzona działalność i wdrażane technologie były przyjazne dla środowiska. Polityka proekologiczna jest ważnym elementem strategii firmy, dlatego podjęliśmy szereg działań zorientowanych na ochronę środowiska naturalnego i racjonalne wykorzystywanie zasobów.

W trosce o środowisko naturalne przystąpiliśmy do programu ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw „Firma Przyjazna Naturze” i z dumą prezentujemy certyfikat uczestnictwa w programie.

Wdrożenie nowoczesnego rozwiązania z zakresu wykorzystania źródeł odnawialnych, jakim jest użycie czystej bezemisyjnej energii słonecznej w procesie produkcji urządzeń sportowych, to kolejna inicjatywa proekologiczna naszej firmy, aktywnie zaangażowanej w program poprawy stanu środowiska naturalnego.

Pomyślnie zrealizowana inwestycja w postaci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 kW, zasilającej Zakład Produkcyjny nr 1 w Trzemeśni, pozwala na zapewnienie niezależności energetycznej przy znacznym ograniczeniu emisji CO₂. Przyczyni się to nie tylko do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy, ale także – poprzez odciążenie konwencjonalnej sieci przesyłowej – do redukcji odpadów, zanieczyszczeń i degradacji środowiska.

Podobne instalacje wkrótce zasilą pozostałe obiekty firmy – w tym nową inwestycję opracowaną dla udoskonalenia procesów produkcyjnych, na realizację której w 2021 r. Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich. Uwzględnione w projekcie rozwiązania zostały zestawione zgodnie z realizowaną przez Spółkę polityką ochrony środowiska, z dbałością o to, by generowały mniej zanieczyszczeń, wykorzystywały zasoby w bardziej racjonalny sposób, zapewniały recykling produktów, a także unieszkodliwienie wytwarzanych odpadów.

 Każda inicjatywa jest ważna – nawet drobne kroki, które z pozoru wydają się nieistotne, w perspektywie czasu przynoszą pozytywne efekty. Energia elektryczna jest głównym medium zużywanym przez zakład, dlatego przystąpiliśmy do programu EKO Biznes, gwarantującego zakup energii ze źródeł ekologicznych.

Mamy pełną świadomość, że dzisiejsze działania w kwestii ochrony przyrody to inwestycja na rzecz przyszłych pokoleń, dlatego wybieramy rozwiązania, które mogą przyczynić się do zmian na lepsze. PRO-EKO to trend, za którym warto podążać.