Ta strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie (Polityka prywatności). zamknij

Jako firma społecznie odpowiedzialna, PESMENPOL dba o to, aby prowadzona działalność i wdrażane technologie były przyjazne dla środowiska. Polityka proekologiczna jest ważnym elementem strategii firmy, dlatego podjęliśmy szereg działań zorientowanych na ochronę środowiska naturalnego, z dbałością o to, by stosowane procesy generowały mniej zanieczyszczeń, wykorzystywały zasoby w bardziej racjonalny sposób, zapewniały recykling produktów, a także unieszkodliwienie wytwarzanych odpadów.

Promujemy projektowanie cyrkularne, z poszanowaniem dostępnego surowca tak, aby zredukować odpad, a ten, który pozostaje – mądrze wykorzystać. Materiały, z których powstają nasze produkty, są proste do segregacji i możliwe do poddania recyklingowi. Po okresie żywotności urządzenia naszej produkcji mogą zostać poddane konserwacjom lub naprawom i zyskać nową funkcjonalność.

W trosce o środowisko naturalne przystąpiliśmy do programu ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw „Firma Przyjazna Naturze” i z dumą prezentujemy certyfikat uczestnictwa w programie.

Wdrożenie nowoczesnego rozwiązania z zakresu wykorzystania źródeł odnawialnych, jakim jest użycie czystej bezemisyjnej energii słonecznej w procesie produkcji urządzeń sportowych, to kolejna inicjatywa proekologiczna naszej firmy, aktywnie zaangażowanej w program poprawy stanu środowiska naturalnego.

Pierwszą pomyślnie zrealizowaną inwestycją w tym zakresie była elektrownia fotowoltaiczna o mocy 50 kW, zasilająca Zakład Produkcyjny nr 1 w Trzemeśni. W następnej kolejności instalacja o takiej samej mocy została uruchomiona w Zakładzie Produkcyjnym nr 2, zlokalizowanym w Myślenicach przy ulicy Słowackiego 81D. Wdrożone systemy pozyskujące energię ze słońca pozwalają na zapewnienie niezależności energetycznej przy znacznym ograniczeniu emisji CO₂. Przyczynia się to nie tylko do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy, ale także – poprzez odciążenie konwencjonalnej sieci przesyłowej – do redukcji odpadów, zanieczyszczeń i degradacji środowiska.

Instalacja fotowoltaiczna została również istotnym elementem innowacyjnego projektu inwestycyjnego, opracowanego dla udoskonalenia procesów produkcyjnych, na realizację którego w 2021 r. Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich. Uwzględnione w projekcie rozwiązania zostały zestawione zgodnie z realizowaną przez Spółkę polityką ochrony środowiska. Zastosowane filtry oraz recyrkulacja powietrza wewnątrz pomieszczeń ograniczają do minimum emisję pyłów. Odzyskane ciepło technologiczne pozwala na znaczne ograniczenie zużycie gazu ziemnego, a tym samym - do niższej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Zastosowanie instalacji neutralizacji ścieków ogranicza emisję zanieczyszczeń płynnych. Instalacja demicyrkulacji wody umożliwia ponowne jej użycie w obiegu zamkniętym, co wpływa na znaczną redukcję poboru. W wyniku realizacji projektu ograniczone zostanie także zużycie surowców. Ponadto do oszczędności surowca w dużej mierze przyczyni się możliwość poddania produktów regeneracji. Po zakończonym cyklu życia produktów można z nich odzyskać cenne surowce dzięki recyklingowi. Częściowe zasilanie urządzeń linii produkcyjnej energią odnawialną ogranicza zużycie energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych. Dlatego właśnie w dalszym ciągu zamierzamy inwestować w rozwój bezemisyjnych źródeł energii.

 Każda inicjatywa jest ważna – nawet drobne kroki, które z pozoru wydają się nieistotne, w perspektywie czasu przynoszą pozytywne efekty. Energia elektryczna jest głównym medium zużywanym przez zakład, dlatego przystąpiliśmy do programu EKO Biznes, gwarantującego zakup energii ze źródeł ekologicznych.

Mając pełną świadomość, że dzisiejsze działania w kwestii ochrony przyrody to inwestycja na rzecz przyszłości, wybieramy rozwiązania, które mogą przyczynić się do zmian na lepsze. Stawiamy na zrównoważony rozwój, dlatego działamy odpowiedzialnie, w podejmowaniu decyzji o kierunkach aktywności biorąc pod uwagę potrzeby teraźniejszych i przyszłych pokoleń.